Informatii publice

NOTA INFORMATIVA

LAND POWER SA va informeaza cu privire la modificarea organigramei, a functiilor si atributiilor vechii conduceri incepand cu data de 17.06.2022 si desemnarea de catre Consiliul de Administratie al societatii in functia de Presedinte al Directoratului a domnului Grekov Maksym.

Proiectul Dorobantu -Topolog, un parc eolian de 84 MW dezvoltat in apropierea localitatilor Topolog, Luminita si Mesteru, in judetul Tulcea, in nordul regiunii Dobrogea, Romania, a parcurs procesul de consultare si dezbatere publica in conformitate cu legislatia nationala aplicabila. Procesul de implicare a partilor interesate va continua, in orice caz, pe toata durata de viata a Proiectului, potrivit celor mai recente standarde internationale.

Pachetul de documente ESIA (Evaluari ale impactului de mediu si social) publicat pe aceasta pagina web furnizeaza detalii legate de procesul de implicare a partilor interesate.

EIA 2008: Link catre Document
Raportul la Studiul de Impact asupra Mediului este un document elaborat la comanda Land Power in 2008, evaluand aspectele de mediu ale proiectului in scopul emiterii acordului de mediu conform legislatiei din Romania.
(Anexa 1, Anexa 2 - Certificat de urbanism 301, Anexa 2 - Certificat de urbanism 301 - Anexe, Anexa 3 - Certificat de urbanism 318, Anexa 3 - Certificat de urbanism 318 - Anexa, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5)
EIA 2010: Link catre Document
STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 2010 Link catre Document
Raportul de Mediu si Studiul de Evaluare Adecvata sunt documente elaborate la comanda Land Power in 2010, evaluand in Faza PUZ implicatiile de mediu ale proiectului si in mod specific impactul asupra ariilor Natura 2000 (Zona Protejata Padurea Babadag – SPA – si Podisul Nord Dobrogean, sit de importanta comunitara – SCI).
Studiu Aditional Link catre Document si Anexa
Studiul Aditional include evaluari suplimentare ale bazei ecologice si impactul asupra pasarilor si liliecilor, furnizand o evaluare mai detaliata si cantitativa in conformitate cu Directivele Habitatelor (Directiva UE 92/43/EE) si Directiva Pasarilor Salbatice (Directiva UE 2009/147/CE), inclusiv Ghidul UE referitor la Evaluarea planurilor si proiectelor cu impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000, Ghid Metodologic asupra prevederilor Articolului 6 (3) si (4) ale Directivei Habitatelor 92/43/EEC (Noiembrie 2001).
Raport Informatii Suplimentare: Link catre Document
Raportul Suplimentar include informatii sulimentare celor doua rapoarte de mediu si studiului de evaluare adecvata. Mai exact, contine o evaluare a impactului vizual al peisajului si un rezumat al Studiului Aditional referitor la baza ecologica si evaluarea impactului asupra pasarilor si liliecilor.
(Anexa 1 - Raport informatii suplimentare, Anexa 2 - Raport informatii suplimentare, Anexa 3 - Monitorizare primavara 2013, Anexa 3 - Monitorizare primavara 2013 - Anexe, Anexa 4 - Studiu Aditional, Anexa 4 - Anexe Studiu Aditional)
SEP: Link catre Document
Planul de implicare a detinatorilor de interese (SEP) descrie planurile de relatii publice si comunicare, referitoare la operatiunile si planurile de investitii majore planificate in viitor. SEP tine cont de cele mai bune practici internationale legate de publicarea de informatii si subliniaza principiile generale pentru implicarea partilor interesate pentru planurile de investitii majore ale Land Power.
ESAP: Link catre Document
Planul de Actiuni Sociale si de Mediu (ESAP) identifica actiunile menite sa evite, reduca si in orice caz sa controleze impactul potential semnificativ de mediu si social indentificat in Evaluarea Impactului de Mediu. Aceste actiuni sunt indeplinite in timpul construirii si functionarii parcului eolian.
NTS Link catre Document
Rezumatul Netehnic (NTS) furnizeaza o prezentare scurta a posibilului impact pe care proiectul poate sa il aiba asupra oamenilor si mediului si a gestionarii si masurilor de monitorizare care vor fi implementate pentru a se evita, reduce sau diminua impactul advers in timpul constuctiei si functionarii parcului eolian.
Raport anual Link catre Document

Pe langa site-ul web al Land Power, copii ale pachetului ESIA pot fi vizionate in cadrul Primariilor Topolog si Dorobantu, la biroul regional BERD din Bucuresti si la sediul central din Londra (www.ebrd.com).

Pachetul ESIA este pus la dispozitia publicului pentru comentarii pe o perioada de 60 de zile inainte de luarea in considerare a Proiectului pentru finantarea de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

Toate comentariile legate de pachetul public ESIA, cereri de informatii suplimentare sau reclamatii pot fi trimise direct catre Land Power, folosind Formularul de Reclamatii la urmatoarele adrese de contact:

Sediu Land Power:
Adresa: Bd. Mamaia 251-253, Constanta
Tel: +40 341432770
Fax: +40 341432771
Email: office@landpower.ro
Site web: www.landpower.ro

Telefon: 0341.432.770
Fax: 0341.432.771
Adresa: Bd. Mamaia, nr. 251-253
900559 Constanta, Romania